PÁV

A rendelet hatálya kiterjed a közúti gépjárművezetőkre, villamosvezetőkre, valamint azokra akik gépjárművezetői vagy villamosvezetői tanfolyamra, vizsgára jelentkeznek (továbbiakban: járművezető).
A rendelet hatálya nem terjed ki a fegyveres erők és a rendvédelmi szervek járművezetőire, kivéve azokat akik autóbusz-vezetői tanfolyamra, illetve vizsgára jelentkeznek.

A pályaalkalmassági vizsgálatot a Központi Közlekedési Felügyelet Pályaalkalmasság-vizsgáló Intézete folytatja le.

Jelentkezni lehet: 1082 Budapest, Vajdahunyad u. 45. Telefon: 06 1 334-0334.

Jelentkezéshez szükséges: egészségi alkalmassági (PÁV I. vagy II. esetén min. 2 éves érvényes nem kezdőnek minősülő vezetői engedély, és II. csoportú orvosi alkalmassági vizsgálat)


Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:

- megkülönböztetett jelzésekkel ellátott gépjármű vezetéséhez
- fuvarozást, díj ellenében személyszállítást vagy autómentést végző gépjármű vezetéséhez
- autóbusz vezetéséhez
- nemzetközi forgalomban rendszeresen részt vevő tehergépkocsi, vontató (nyergesvontató) vezetéséhez
- villamos vezetéséhez
- járművezetői munkakör betöltéséhez
- ha azt a járművezető előzetes orvosi vizsgálata során elrendelték.


Rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat szükséges:

- a gépjárművezetői gyakorlatból ötödik sikertelen vizsgát követő vizsga letételéhez
- a járművezető időszakos vagy soron kívüli vizsgálatát végző orvos, illetőleg orvosi bizottság megkeresésére
- a rendőrhatóság, az ügyészség és a bíróság kezdeményezésére
- a járművezető munkáltatójának kérésére
- a járművezető kérésére


A pályaalkalmassági minősítés a következő alkalmassági kategóriákra vonatkozhat:

I alkalmassági kategória:
- megkülönböztetett jelzésekkel ellátott gépjármű vezetése

II. alkalmassági kategória:
- díj ellenében (pl. külföldre vagy különjáratban) személyszállítást végző autóbusz
- közforgalmú személyszállítást végző bármely gépjármű
- nemzetközi forgalomban rendszeresen részt vevő tehergépkocsi, vontató (nyergesvontató) vezetése
- 2005 január 1-től a veszélyes anyagot (ADR) szállító járművek vezetői

III. alkalmassági kategória
az I-II. kategóriába nem tartozó
- fuvarozást, személyszállítást vagy autómentést végző gépjármű
- autóbusz
- villamos
- járművezetői munkakörben bármely gépjármű vezetése

IV. alkalmassági kategória
- az I-II-III. kategóriában nem említett gépjármű vezetése ide nem értve a kiegészítő alkalmassági kategóriát motorkerékpárra

A pályaalkalmassági minősítés időtartamra és járműfajtára is korlátozható.
Az I. és II. pályaalkalmassági minősítés céljából vizsgálatra - kivéve a trolibuszvezetőt, rendvédelmi szervek autóbuszvezetőjét és a külön jogszabály alapján beiskolázható járművezetőt - az jelentkezhet, aki legalább két éve folyamatosan érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és nem minősül kezdő vezetőnek.

A PÁV a pályaalkalmassági minősítést a vizsgálatot követő 15 napon belül határozatban közli a járművezetővel és azzal, aki a járművezető pályaalkalmassági vizsgálatát kezdeményezte.
A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet fellebbezni.
A vezetői engedélybe, ill. a járművezetői engedélybe be kell jegyezni a PÁV minősítés jelét, minősítésre vonatkozó korlátozásokat és a minősítés érvényessége lejártának időpontját. A IV.kategóriára vonatkozó alkalmatlanság esetében a vezetői engedélyt érvényteleníteni kell.
Ha a járművezetőt a PÁV vizsgálaton - a vizsgált kategóriában - alkalmatlannak minősítették, újabb PÁV vizsgálatát - azonos vagy magasabb kategóriában - a jogerős döntésben feltüntetett időpontot követően kérheti.

2004.július 1- étől a PÁV nem ad ki járműfajtára történő korlátozással alkalmas határozatot . A korábban megállapított , valamely járműfajtára vonatkozó korlátozás 2006. június 30- án hatályát veszti .


A PÁV díja:

1. I.fokú eljárás díja: 8.310.-Ft
2. II.fokú eljárás díja (fellebbezés) 12.620.-Ft


Hogyan igazoljuk korábban megszerzett PÁV-unkat?

a.) PÁV I. kategória minősítést:
- 1978.04.01. előtt vizsgázott és a vezetői engedélyben "gépjárművezetői állásvállalására jogosult" szövegű bejegyzés,
- 1970.01.01. előtti "C" kategóriás vizsgát igazoló vezetői engedély,
- hivatásos vezetői engedély megszerzését tanúsító bizonyitvány,
- 1969.07.01. és 1978.04.01. között kiadott "Gépjárműkezelői bizonyitvány",
- PÁV I. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás) alapján.

b.) PÁV II. kategória minősítést:
- 1978.04.01. és 1988.12.30. között megszerzett "D" kategória,
- PÁV II. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás) alapján.

c.) PÁV III. kategória minősítést:
- 1978.04.01.után kiadott "Gépjárműkezelői bizonyitvány"
- PÁV III. alkalmasságot tanúsító határozat (igazolás) alapján.