GKI tehergépkocsi alapképzési képesítés

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

• min. 8 általános iskolai végzettség
• kitöltött jelentkezési lap, igazolvány kép
• 2009.09.09. után megszerzett "C" és/vagy "C1", továbbá "C1+E" és/vagy "C+E" kategóriára érvényes vezetői engedély

Tandíj (mely az alapvizsgadíjat is magába foglalja): 120.000.-Ft
Kedvezményes tandíj: 110.000 Ft (amennyiben nálunk végezte a "C" kategóriát és fél éven belül bejelentkezik képzésre)


A szaktanfolyam tanfolyamköteles /35 óra/.

Vizsgatárgyak:

Elméleti, írásbeli
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (40 perc)
• Előírások alkalmazása (40 perc)
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (40 perc)
• Esettanulmány (120 perc)

Gyakorlati
• Járművezetés a közúti forgalomban (60 perc)
• A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsi ismeretek (30 perc)
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (30 perc)

Vizsgatárgyak különbözeti vizsga esetén (amennyiben a jelentkező már rendelkezik GKI autóbuszvezetői alap- vagy továbbképzési szakvizsgával):

Elméleti, írásbeli
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés, előírások alkalmazása, egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika kiegészítő ismeretek (40 perc)
• Esettanulmány (120 perc)

Gyakorlati
• Járművezetés a közúti forgalomban (60 perc)
• A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsi ismeretek (30 perc)
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (30 perc)

Írásbeli vizsgán a 40 kérdéses tesztlapon lévő hibapontok száma 10 vagy ennél kevesebb lehet, ha ezt a hallgató meghaladja, akkor sikertelen a vizsgája.
Az esettanulmány értékelésénél "Megfelelt", aki - a külön pontrendszer alapján - legalább 60%-ot elér.

A vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre az KAV egyes tárgyak vizsgája alól felmentést adhat.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga csak a vizsgát követően 6 nap elteltével és az első vizsgától számított egy éven belül tehető.

Sikeres vizsga esetén a hallgató az igazolványát 30 napon belül postai úton kapja meg vagy az KAV-nál személyesen átveheti.
Az igazolványok a vizsga időpontjától számított 5 évig érvényesek.

A hallgatók részére javasoljuk a kapcsolódó szaktanfolyamok elvégzését is, mivel ezzel munkavállalásukat, esetleges elhelyezkedésüket is elősegíthetik.

Javasolható az ADR alaptanfolyam - feltétele 2 éves érvényes "B" kat. vezetői engedély, betöltött 20 életév - és az ADR tartányos tanfolyam - feltétele 2 éves érvényes "C" kat. vezetői engedély, betöltött 20 életév - ami a veszélyes áru szállítását is engedélyezi darabáruban illetve tartányban.

Munkavállaláshoz szükséges a pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálat megléte, belföldi árufuvarozáshoz min. PÁV III., nemzetközi fuvarozáshoz min. PÁV II. vizsgálat. Erről bővebb tájékoztatót a PÁV fejezetben olvashat.

GKI összevont tehergépkocsi- és autóbuszvezetői továbbképzés


GKI összevont tehergépkocsi- és autóbuszvezetői alapképzés


GKI autóbuszvezetői továbbképzési képesítés


GKI autóbuszvezetői alapképzési képesítés


GKI tehergépkocsi továbbképzési képesítés