GKI - GKI összevont tehergépkocsi- és autóbuszvezetői továbbképzés

A tanfolyamra jelentkezés feltételei:

• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• kitöltött jelentkezési lap, igazolvány kép
• 2008.09.09. előtt megszerzett "D" és/vagy "D1", továbbá "D1+E" és/vagy "D+E" kategóriára érvényes vezetői engedély és 2009.09.09. előtt megszerzett "C" és/vagy "C1", továbbá "C1+E" és/vagy "C+E" kategóriára érvényes vezetői engedély


Tandíj (mely az alapvizsgadíjat is magába foglalja): 110.000.-Ft

A szaktanfolyam a következő tárgyakból áll:

Elmélet:
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (15 óra)
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (4 óra)
• Előírások alkalmazása (10 óra)
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (15 óra)
• Konzultáció (5 óra)

Gyakorlat:
• Járművezetés speciális kialakítású tanpályán vagy korszerű szimulátor berendezésen (4 óra)

Elméleti, írásbeli vizsgatárgyak:

• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés (40 perc)
• Előírások alkalmazása (40 perc)
• Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika (40 perc)
• A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés, előírások alkalmazása, egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz, logisztika kiegészítő autóbuszvezetői ismeretek (40 perc)

Írásbeli vizsgán a 40 kérdéses tesztlapon lévő hibapontok száma 10 vagy ennél kevesebb lehet, ha ezt a hallgató meghaladja, akkor sikertelen a vizsgája.

Az esettanulmány értékelésénél "Megfelelt", aki - a külön pontrendszer alapján - legalább 60%-ot elér.

A vizsgatárgy(ak)nak megfelelő szakképesítés esetén külön kérelemre az KAV egyes tárgyak vizsgája alól felmentést adhat.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga csak a vizsgát követően 6 nap elteltével és az első vizsgától számított egy éven belül tehető.

Sikeres vizsga esetén a hallgató az igazolványát 30 napon belül postai úton kapja meg vagy az KAV-nál személyesen átveheti.

Az igazolványok a vizsga időpontjától számított 5 évig érvényesek.

A hallgatók részére javasoljuk a kapcsolódó szaktanfolyamok elvégzését is, mivel ezzel munkavállalásukat, esetleges elhelyezkedésüket is elősegíthetik.

Javasolható az ADR alaptanfolyam - feltétele 2 éves érvényes "B" kat. vezetői engedély, betöltött 20 életév -és az ADR tartányos tanfolyam - feltétele 2 éves érvényes "C" kat. vezetői engedély, betöltött 20 életév - ami a veszélyes áru szállítását is engedélyezi darabáruban illetve tartányban.

Munkavállaláshoz szükséges a pályaalkalmassági (PÁV) vizsgálat megléte. Erről bővebb tájékoztatót a PÁV oldalon olvashat.

Közzétéve: 2015.04.15 07:29