Gépkezelők képzése - Jogszabályi háttér

47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet

Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról (kivonat)

„5.1. Emelőgép-kezelő
Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki
– 18. életévét betöltött, vagy szakmunkás,
– a feladat elvégzésére a vonatkozó jogszabály szerint előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas,
– rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel és a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében – ha azt maga vezeti – az ahhoz szükséges vezetői engedéllyel.”


2011. évi CLXXXVII. Törvény a szakképzésről (kivonat)

„2. § E törvény alkalmazásában:
1. állam által elismert szakképesítés: az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés;”


40/2009. (VIII. 31.) KHEM rendelet a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról (kivonat)

„1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed

a)1 a közúti áruszállításhoz kapcsolódó árumozgatásra alkalmas gépre, továbbá a járműre szerelt, önjáró vagy vontatott, valamint a közutak építéséhez, fenntartásához használt emelő-, rakodó- és útépítő gépre (a továbbiakban együtt: emelő- és rakodógép),

b) a gépet működtető, irányító személyre (a továbbiakban: gépkezelő),

c) a gépkezelő jelöltek (a továbbiakban: gépkezelők) képzésére vizsgáztatására,

d) a gép kezeléséhez szükséges gépkezelői jogosítvány kiadására.


Korábban megszerzett OKJ-s BIZONYÍTVÁNY

A korábban megszerzett OKJ-s bizonyítványok érvényessége nem jár le, azok továbbra is érvényesek. A nehézgépkezelő képesítés csaknem valamennyi, a könnyűgépkezelő képesítés pedig bizonyos szakmairányok esetében megfelelő OKJ-s képesítés.

Korábban megszerzett ÉPÍTŐGÉPKEZELŐ JOGOSÍTVÁNY

Amennyiben Ön rendelkezik korábban megszerzett építőgépkezelő jogosítvánnyal, azt orvosi érvényessége esetén is legfeljebb 2016. június 30-ig használhatta. Ezt követően már csak a Közlekedési Hatóság által kiadott, megfelelő gépcsoportra érvényesített GÉPKEZELŐI JOGOSÍTVÁNY birtokában kezelhet gépet.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok szerint a gép kezeléséhez a megfelelő OKJ-s bizonyítvány megléte is szükséges!

Közzétéve: 2015.04.16 11:37